Transparante tarieven

Clingendael Advocaten houdt van openheid en duidelijkheid. Dat geldt ook voor de tarieven. Daarom maken wij op voorhand duidelijke afspraken met u over het honorarium. Ons kantoor levert overigens juridisch gespecialiseerd maatwerk voor een tarief dat aanzienlijk lager is dan de door de grote advocatenkantoren gehanteerde tarieven.

Als uitgangspunt wordt op uurbasis gedeclareerd, maar bijzondere omstandigheden kunnen tot afwijkende tariefafspraken leiden.

Clingendael Advocaten zal waar mogelijk vooraf een realistische inschatting geven van de kosten. Naast het honorarium zullen u in voorkomende gevallen de voor u gemaakte verschotten (kosten zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, reiskosten, griffierecht, uittreksels uit registers, etc.) in rekening gebracht worden. Clingendael Advocaten rekent géén kantoortoeslag (kantoorkosten) bovenop het honorarium.

De declaraties worden in beginsel maandelijks verzonden, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden in het dossier. Zo houdt u goed zicht op de kosten die zijn verbonden aan de behandeling van uw zaak.

Contact