Rechtsgebieden

Clingendael Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht.

In nauwe samenspraak met de cliënt zoekt Clingendael Advocaten, na een zorgvuldige analyse van de kansen en risico's, zoveel mogelijk naar in de praktijk werkbare oplossingen. Waar nodig zal echter door Clingendael Advocaten voortvarend geprocedeerd worden.

Onze praktijk omvat onder meer de volgende rechtsgebieden en onderwerpen:

- ambtenarenrecht
     - ontslaggronden
     - medezeggenschapskwesties
- arbeidsconflict
- arbeidsomstandigheden
- arbeidsongeval
- arbeidsovereenkomst
- arbeidstijden
- arbeidsvoorwaarden
- beëindigingsovereenkomst
- begeleiding van juridische en bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- beroepsziekte
- bezwaar- en beroepsprocedures
- cao
- collectief ontslag
- concurrentie- en relatiebeding
- disfunctioneren
- doorwerken na 65 jaar/AOW-gerechtigde leeftijd
- expat
- flexibele arbeidsrelatie (oproepcontract, nulurencontract, tijdelijk contract, uitzending, detachering, payrolling)
- fusie
- gelijke behandeling/discriminatie
- integriteit
- internationaal arbeidsrecht
- klokkenluider
- loonvorderingen
- medezeggenschapsrecht
- ondernemingsraad
- onderwijsrecht
- ontslag
- outsourcing
- overname
- pensioenrecht
- privacy op de werkvloer
- proeftijd
- re-integratie
- reorganisatie
- schorsing/non-actiefstelling
- sociaal plan
- sociale zekerheid
- staking
- statutair directeur
- verlofregelingen (vakantie, zorgverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof)
- werkgeversaansprakelijkheid
- wijziging van arbeidsvoorwaarden (loon, functie, secundaire arbeidsvoorwaarden)
- WNT
- ziekte/arbeidsongeschiktheid
- zzp'er

Contact