Pascale van Boven

T 070 8200 100
M 06 1413 3210
E vanboven@clingendaeladvocaten.nl

Pascale (mr. P.O.M. van Boven-de Groot) heeft direct na haar afstuderen met een Award van The British Council in 1986 gedurende zes maanden in de Schotse advocatuur gewerkt. Na haar terugkeer in Nederland was zij aansluitend van 1986 tot 2006 werkzaam in de Rotterdamse advocatuur. Met als kernkwaliteiten onderhandelen en zakelijkheid heeft Pascale zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Pascale heeft in 2005 met succes de postacademische arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding PALA voltooid. Voorafgaande aan de oprichting van Clingendael Advocaten was Pascale in de periode van 2006-2009 als arbeidsrechtadvocaat verbonden aan het Haagse kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Pascale heeft gedurende de ruim 25 jaar dat zij als advocaat werkzaam is op arbeidsrechtelijk gebied een cliëntenkring opgebouwd bestaande uit zowel een breed scala aan ondernemingen en organisaties in de (semi)publieke sector als de grote(re) nationale en internationale bedrijven die voornamelijk in de Haagse en Rotterdamse regio gevestigd zijn. Daarnaast schakelen individuele werknemers en ondernemingsraden Pascale regelmatig in om hun belangen te behartigen. Pascale is zeer betrokken bij haar cliënten en zoekt in nauw overleg met hen naar de beste oplossing.

Pascale is naast haar praktijk in de balie actief. Na jarenlang lid van het College van Afgevaardigden te zijn geweest is zij sinds 2009 als lid van de Raad van Discipline belast met de tuchtrechtspraak. Ook geeft zij regelmatig workshops en lezingen over arbeidsrechtelijke onderwerpen en actualiteiten.


Lidmaatschappen van Pascale van Boven:

- Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
- Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten (VHAA)
- Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)


Nevenfuncties van Pascale van Boven:

- Lid van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag (de instantie die belast is met de tuchtrechtspraak voor de advocatuur)
- Voorzitter van de Commissie Geschil en Beroep van Oxfam Novib
- Voorzitter van de Tuchtcommissie voor de Kennisintensieve Dienstverlening (KID)
- Van 2011 - 2014 Bestuurslid van het VrouwenNetwerk van VNO-NCW West

Contact