Louis Sloot

T 070 8200 100
M 06 4130 0020
E sloot@clingendaeladvocaten.nl

Na een conservatoriumopleiding en een carrière in de muziek maakte Louis (mr. L.V. Sloot CPL) in het jaar 2000, direct na afronding van zijn studie civielrecht, de overstap naar de advocatuur. Louis startte zijn carrière als advocaat bij het Haagse kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waar hij zich tot 2009 heeft beziggehouden met het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht.

Louis heeft een grote expertise opgebouwd op het gebied van het civiele ontslagrecht, zowel in individuele ontslagzaken voor werknemers en statutair directeuren, als in de meer complexe reorganisaties. Ook op het gebied van het medezeggenschapsrecht, stakingsrecht en CAO-recht heeft Louis zijn sporen verdiend. Daarnaast heeft Louis talloze publiekrechtelijke werkgevers bijgestaan op het gebied van het ambtenarenrecht en staat hij regelmatig individuele ambtenaren bij.

Louis is voorts gespecialiseerd in het pensioenrecht.

Louis streeft altijd naar een snelle en praktische oplossing van de problemen die zijn cliënten aan hem voorleggen, maar zal aan zijn handelen wel steeds een gedegen juridische analyse ten grondslag leggen.

In 2007 heeft Louis - met succes - de postacademische arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding PALA gevolgd. Ook rondde Louis in 2012 met succes de postacademische leergang Pensioenrecht aan de VU in Amsterdam af zodat hij sindsdien de titel CPL (certified pension lawyer) mag voeren.


Lidmaatschappen van Louis Sloot:

- Nederlandse Juristenvereniging (NJV)
- Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
- Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten (VHAA)
- Vereniging Ambtenaar & Recht
- Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj)
- Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)


Nevenfuncties van Louis Sloot:

- Louis is voorzitter van de Commissie van Geschil en Beroep Oxfam Novib.
- Louis is lid (geweest) van verschillende medezeggenschapsraden.
- Louis is lid van de Raad van Toezicht van Stichting WASKO, een organisatie die een aantal kinderopvanginstellingen exploiteert.

Contact